Doradztwo Ubezpieczeniowe
Dla Ciebie i Twojej rodziny » Życie » Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zadbać o finansową przyszłość swoją i swoich najbliższych przy jednoczesnej ochronie życia i zdrowia.

Część ochronna zapewnia wypłatę Uposażonemu świadczenia w wysokości Sumy Ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

Możliwość poszerzenia zakresu swojego ubezpieczenia poprzez dobór ryzyk dodatkowych. Oferujemy następujące umowy dodatkowe:

 • wypłata Ubezpieczonemu świadczenia w przypadku zajścia trwałego całkowitego inwalidztwa powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • wypłata Ubezpieczonemu świadczenia w przypadku całkowitej niezdolności do jakiejkolwiek pracy,
 • wypłata Ubezpieczonemu świadczenia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej zgodnej z kwalifikacjami zawodowymi,
 • wypłata świadczenia w przypadku poważnej operacji lub poważnego zachorowania, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu, w wysokości dziennej stawki świadczenia szpitalnego za każdy dzień pobytu.

Część inwestycyjna oferuje inwestowanie środków pieniężnych poprzez osiem atrakcyjnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych o różnym poziomie ryzyka i oczekiwanego zysku. Zmiana strategii inwestycyjnej oraz przeniesienie zainwestowanych środków, jest możliwe w każdym momencie.

Dostępna oferta funduszy:

 • Fundusz Agresywny
 • Fundusz Mieszany
 • Fundusz Obligacji
 • Fundusz Lokacyjny
 • Fundusz Specjalistyczny
 • Fundusz Gwarantowany
 • Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Portfel Zagraniczny Surowcowy

Zalety:

 • ochrona życia i zdrowia oraz fundusz inwestycyjny w jednym produkcie,
 • możliwość zawieszenie opłacania składek nawet do 12 miesięcy,
 • możliwość przekształcenia umowy na ubezpieczenia bezskładkowe,
 • płatność składki z częstotliwością roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną,
 • składka już od 80 zł miesięcznie,
 • szeroka oferta funduszy kapitałowych umożliwiająca wybór rodzaju inwestycji i poziomu ryzyka,
 • stały dostęp do zgromadzonych środków poprzez portal internetowy, umożliwiający zmianę rodzaju inwestycji w dowolnym momencie,
 • możliwość zmiany sumy ubezpieczeń w ramach tej samej składki.

KONTAKT

Zostaw swoje dane,
oddzwonimy do Ciebie!

MOŻESZ TEŻ DO NAS ZADZWONIĆ: