Doradztwo Ubezpieczeniowe
Pakiety » Pakiety dla służb mundurowych

Pakiety dla służb mundurowych

Pakiet dla służb mundurowych jest specjalnie przygotowaną ofertą ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych przeznaczoną dla:

1. Czynnych zawodowo żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych niżej wymienionych służb mundurowych RP:

  • Wojska Polskiego (WP);
  • Straży Granicznej (SG);
  • Służby Więziennej (SW);
  • Służby Celnej (SC);
  • Biura Ochrony Rządu (BOR);
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW);
  • Agencji Wywiadu (AW);
  • Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW);
  • Służby Wywiadu Wojskowego (SWW);

2. Byłych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy przed odejściem na emeryturę (rentę) byli zatrudnieni w ww. strukturach organizacyjnych.

Warunkiem podstawowym do skorzystania z ww. pakietu lub do uzyskania dodatkowych zniżek jest okazanie aktualnego dokumentu, potwierdzającego uprawnienia (np. branżowa legitymacja żołnierzy/funkcjonariuszy czynnych zawodowo) lub zaświadczenie wydane byłemu pracownikowi przez właściwy organ kadrowy o zatrudnieniu w ww. strukturach mundurowych.

KONTAKT

Zostaw swoje dane,
oddzwonimy do Ciebie!

MOŻESZ TEŻ DO NAS ZADZWONIĆ: