Doradztwo Ubezpieczeniowe
Dla Ciebie i Twojej rodziny » Samochód » Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu na terytorium Polski jak również w krajach Unii Europejskiej.

Zapis ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.
Ubezpieczenie OC chroni zatem z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

KONTAKT

Zostaw swoje dane,
oddzwonimy do Ciebie!

MOŻESZ TEŻ DO NAS ZADZWONIĆ:

SKŁADKA

Wypełnij dane sowjego
samochodu, wyliczymy
za Ciebie składkę OC i AC